การตรวจสอบความสมบูรณ์ของไดรฟ์ สามารถทำได้ในโปรแกรม Terminal โดยใช้คำสั่งว่า

sudo fsck -c /dev/sda1

โดย sda1 เป็นตำแหน่งไดรฟ์ที่ต้องการตรวจสอบ ให้แทน sda1 เป็นใดๆ ที่ได้จากคำสั่งแสดงไดรฟ์
รูปภาพ

คำสั่งแสดงไดรฟ์

sudo fdisk -l

จะแสดงรายการไดรฟ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในระบบ
รูปภาพ

Comments are closed.