การตั้งค่าภาพพื้นหลังให้กับ slide ที่สร้างด้วย Impress

  • ให้ click ขวาที่เอกสารเปล่า
  • เลือก Slide
  • เลือก Set Background picture for slide

รูปภาพ

  • browse หาไฟล์รูปที่ต้องการนำมาเป็นพื้นหลังของ presentation

รูปภาพ

  • ถ้าต้องการให้ background ที่เราเลือกเป็น background ของทุก slide ให้ตอบ yes เมื่อมี popup ขึ้นมาถามว่า “Background settings for all pages”

รูปภาพ

ผลลัพธ์การตั้งค่า background

รูปภาพ

Comments are closed.