บางครั้งในเนื้อหาหลักสูตรอาจจำเป็นต้องแทรกภาพหลายภาพในลักษณะอัลบัมเพื่อแสดงรูปภาพประกอบเนื้อหานั้นๆ ใน Moodle ก็สามารถทำเช่นนั้นได้โดยการติดตั้งโมดูลที่ชื่อ Lightbox Gallery http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=1021 และตั้งค่าตามวิธีดังต่อไปนี้

  • ติดตั้งแฟ้มโมดูล lightboxgallery ไว้ภายใต้แฟ้ม mod บนเซิร์ฟเวอร์ Moodle
  • สร้างแฟ้มเปล่าในส่วนของเนื้อหาหลักสูตร และอัพโหลดรูปที่ต้องการทำอัลบัม

รูปภาพ

  • ในเนื้อหาหลักสูตรให้เพิ่มแหล่งข้อมูล “Add a lightbox gallery”
  • ในส่วนของ “Image directory” ให้เลือกแฟ้มที่เก็บรูปภาพไว้ แล้วกดปุ่ม “Save and return to course”

ตัวอย่างอัลบัมรูปภาพที่ได้จากการใช้โมดูล lightboxgallery

รูปภาพ

Comments are closed.