เนื่องจากทีม Thai Open Source ได้เริ่มเข้ามาพัฒนา Chantra แบบเต็มตัวมาแล้ว 4 รุ่นคือ Chantra 3.1, 3.2, 3.3 และ 4.0 (ブルースカイ) ใน Chantra 4.1dev-graymatter-1 จะถูกสร้างการ Generate Code และ Build แผ่นโดยเครื่องเซิร์ฟเวอร์แต่ในรายละเอียดของซอฟต์แวร์บางตัว เช่น OpenOffice.Org 3.0.1, OpenOffice 3.0.1 Thai Language Pack, Drupal, Joomla, Moodle จะสร้างตัวติดตั้งขึ้นมาใหม่ ซึ่งสร้างตัวติดตั้งบน Windows XP แต่เนื่องจากทีมงานไม่มี Windows รุ่นอื่นๆ ที่สามารถทดสอบการติดตั้งได้ซอฟต์แวร์ข้างต้นได้ จึงขอเชิญชวนสมาชิกและผู้ที่สนใจที่ต้องการมีส่วนร่วมพัฒนา Chantra 4.1 โดยการช่วยทดสอบ Chantra 4.1dev-graymatter-1 ในเครื่องของท่าน แล้วรายงานผลการทดสอบมาได้โดยการ Comment ที่หน้านี้ครับ สำหรับท่านที่คุ้นเคยกับระบบ Issue Track ที่หน้าเว็บโครงการสามารถใช้ Issue Track รายงาน User Defect ได้เช่นกัน

ลืมครับ -_-" ดาวน์โหลด Chantra 4.1dev-graymatter ได้ที่ http://dp.thaiopensource.org/chantra-release/ ครับ

 

Comments are closed.