หากเครือข่ายของท่านจำเป็นต้องใช้หมายเลขไอพีตายตัว หรือที่เรียกว่าการ Fix IP ใน Suriyan สามารถทำได้ ด้วยวิธีการดังนี้

วิธีทำ

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > การเชื่อมต่อเครือข่าย

รูปภาพ

  • จะปรากฏหน้าต่างรูปแบบการเชื่อมต่อขึ้นมา
  • คลิกเลือกแท็บ และชื่อการเชื่อมต่อที่ต้องการ
  • คลิก Edit…

รูปภาพ

  • จะปรากฏการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ให้คลิกที่แท็บ IPv4 Settings
  • ช่อง Method เลือกเป็น Manual
  • กำหนดค่าต่างๆ ตามต้องการ แล้วคลิก Apply…

รูปภาพ

Comments are closed.