ผู้ใช้บางท่านต้องการลบไฟล์อย่างถาวรเพื่อความสะดวก ซึ่งสามารถทำได้โดยเปิดคุณสมบัตินี้ก่อนในโปรแกรมจัดการแฟ้ม โดยเปิดโปรแกรมแล้วไปที่ เมนู > แก้ไข > ปรับแต่ง เลือกแท็บเมนู “พฤติกรรม” แล้วทำเครื่องหมายเลือก “แสดงคำสั่งลบถาวร” จะเรียกคำสั่งนี้โดยการคลิกขวาที่ไฟล์หรือแฟ้มที่ต้องการลบ

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.