บางครั้งผู้ใช้ต้องการสร้างเอกสารที่แชร์ให้ผู้อื่นเข้ามาอ่านได้แต่ต้องการให้สิทธิ์แค่อ่านได้เพียงอย่างเดียว จะต้องกำหนดค่าเอกสารดังนี้

  1. ไปที่เมนู Tools –> Options จะมีหน้าต่าง Options ปรากฎขึ้นมา
  2. ที่หน้าต่าง Options คลิกที่เครื่องหมาย + หน้าหัวข้อ OpenOffice.org จากนั้นจะมีหัวข้อย่อยปรากฎออกมา แต่ถ้ามีหัวย่อยปรากฎขึ้นมาอยู่แล้ว ไม่ต้องทำการคลิก เนื่องจากคลิกแล้ว เมนูย่อยจะหายไป ต้องคลิกซ้ำอีกครั้งเพื่อทำให้เมนูย่อยปรากฎขึ้นมา
  3. คลิกที่เมนูย่อย Security
  4. คลิกที่ปุ่ม OK
  5. สิทธิ์ในการใช้งานเอกสารที่เป็นแบบ Read Only คือ อ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความได้ ต้องทำการปลดคำสั่ง Read Only ออกก่อน แล้วทำการ Save As เป็นชื่ออื่น จึงจะสามารถทำการแก้ไขได้

รูปภาพ

Comments are closed.