การรักษาชั้นความลับของเอกสาร ถือ เป็นอีกความสามารถหนึ่งของโปรแกรม pdfcreator โดยโปรแกรมสามารถที่จะสร้างเอกสารที่ป้องกันการเปิดอ่าน

  1. ที่เมนูเลือกไปที่ Printer > option
  2. click ไปที่ส่วนของ Formats
  3. เลือกไปที่ PDF

รูปภาพ

4.ในส่วนของ security tab ให้เลือกไปที่ Password required to open document แล้ว save

รูปภาพ

Comments are closed.