ทำได้ โดยอาศัยโปรแกรมที่ชื่อ APTonCD ช่วย ซึ่งติดตั้งได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์โดยพิมพ์ aptoncd ในช่องค้นหา หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้วให้เรียกใช้โปรแกรมโดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > APTonCD

รูปภาพ

เลือก “สร้าง” หากต้องการสร้างชุดสำรองแพกเกจ หรือ “เรียกคืน” หากมีชุดสำรองแพกเกจที่สร้างโดย APTonCD อยู่แล้วต้องการนำแพกเกจมาใช้

รูปภาพ

Comments are closed.