ในการนำเสนอผลงาน หรือบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆด้วยโปรแกรมประเภท presentation นั้น ถ้าสามารถที่จะเขียนอธิบายอะไรเพิ่มเติมลงไปในเอกสาร ระหว่างการนำเสนอได้ก็จะช่วยให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น ส่วนเทคนิคในการนำเสนอผลงานดังกล่าวต้องทำการปรับตั้งค่าการทำงานของโปรแกรม โดยตั้งค่าให้ mouse ทำหน้าที่เป็นปากกาได้ ซึ่งขั้นตอนทำได้ดังนี้

  • ไปที่เมนู Slide Show
  • Slide Show Settings…

รูปภาพ

  • ในส่วนของ option ให้เลือกไปที่ Mouse pointer as pen

รูปภาพ

  • กด ok ก็จะสามารถใช้งาน mouse เขียนเอกสารได้

Comments are closed.