ถ้าต้องการให้โปรแกรมท่องไฟล์ที่แสดงเฉพาะ “ชื่อ” “ขนาด” “ประเภท” และ “วันที่แก้ไข” ให้แสดงรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นเช่น “กลุ่ม” “เจ้าของ” “สิทธิ์” สามารถปรับแต่งให้แสดงผลได้โดยไปที่

จากโปรแกรมท่องไฟล์ ไปที่ เมนู > แก้ไข > ปรับแต่ง

รูปภาพ

แล้วเลือกแท็บ “คอลัมน์ในรายชื่อ” ทำเครื่องหมายหมวดที่ต้องการเพิ่มให้แสดงผล และสามารถเลื่อนลำดับขึ้นลงได้เช่นกัน

รูปภาพ

Comments are closed.