เวลาที่แสดงอยู่บน Notification area ที่ด้านขวาบนของหน้าจอสามารถสลับการแสดงผลจากแบบ 12 ชม. (AM – PM) เป็น 24 ชม. ได้โดยการคลิกขวาที่เวลา บริเวณด้านขวาบนของหน้าจอ

รูปภาพ

เลือกปรับแต่ง จะพบรูปแบบการแสดงผลเวลา ซึ่งสามารถเลือกได้ทันที

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.