หากต้องการโปรแกรมที่ใช้ในการแปลคำที่เลือกบนหน้าจอให้โดยอัตโนมัติ เราสามารถใช้งาน Stardict ได้ทันที ซึ่ง Stardict มีความสามารถในส่วนนี้ในตัวแล้ว หากต้องการเปิดใช้ความสามารถดังกล่าวสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้ ให้เรียกโปรแกรมขึ้นมาโดย

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > StarDict

รูปภาพ

  • ที่หน้าโปรแกรม Stardict ไปที่ Preference

รูปภาพ

  • ทำเครื่องหมายที่กล่อง Only scan while the modifier key is being pressed

จากนั้นเมื่อต้องการแปลคำที่อยู่บนหน้าจอ ให้ใช้เมาส์ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Windows (ปุ่มบนแป้นพิมพ์ที่มีโลโก้ Windows) จะปรากฏคำแปลขึ้นข้างๆ คำที่ต้องการ

รูปภาพ

Comments are closed.