โปรแกรมพจนานุกรมใน Suriyan นั้นมีไว้ให้ใช้บริการอยู่แล้ว โดยสามารถเรียกใช้ได้โดย

ไปที่เมนู > สำนักงาน > พจนานุกรม
รูปภาพ

โปรแกรมนี้มีวิธีใช้ไม่ยาก คือ พิมพ์คำที่ต้องการแปลลงในช่องด้านบน แล้วกด Enter เพื่อแปล ถ้าป้อนคำภาษาอังกฤษโปรแกรมจะแปลเป็นภาษาไทย ถ้าป้อนเป็นภาษาไทยโปรแกรมจะแปลเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ

Comments are closed.