ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมชื่อว่า cheese จากแหล่งซอฟท์แวร์หลังจากติดตั้งแล้วสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมโดย

ไปที่เมนู > โปรแกรม > เสียงและวิดีโอ > บูทเว็บแคมชีส

รูปภาพ

ต้วอย่างหน้าตาโปรแกรม cheese

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพ webcam เมื่อใช้เอฟเฟค(ขาวดำ)

รูปภาพ

Comments are closed.