Impress สามารถนำเข้าข้อมูลประเภทเอกสาร OO เช่น เอกสาร Writer, Calc แล้วปะติดกับ slide ของ Impress วิธีการทำได้โดย

ไปที่เมนู Insert > Object > OLE object…
เลือกประเภทเป็นการ Create from File

รูปภาพ

ไฟล์ OLE object ที่นำเข้ามานั้น สามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับขนาดของ slide ของเราได้เหมือนรูปภาพหนึ่ง

รูปภาพ

Comments are closed.