หากต้องการปฏิทินใน Drupal เราสามารถติดตั้งได้ โดยใช้ Module ที่ชื่อ Event หรือ Calendar

รูปภาพ

Comments are closed.