ให้เข้าไปเปิดการอัพโหลดรูปที่ Administer>User management>User settings ในส่วนของ Picture support

รูปภาพ

รูปภาพ

จากนั้นในหน้า My accounts>Edit ของผู้ใช้ทุกคนจะมีกรอบ Picture ให้อัพโหลดภาพประจำตัว

รูปภาพ

หากจะให้แสดงภาพในเนื้อหาและ/หรือ comment ให้ไปเปิดที่ Administer>Site building>Themes>Configure

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.