โดยปกติแล้ว Joomla จะไม่มีความสามารถในการเขียน Comment หรือแสดงความคิดเห็นในเนื้อหา หากต้องการให้แสดงความคิดเห็นในเนื้อหาได้ จะต้องติดตั้ง Component เพิ่มเติ่ม ซึ่ง Component หนึ่งที่สามารถใช้งานได้คือ Jcomment สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://extensions.joomla.org/extensions/contacts-and-feedback/articles-comments/9985 ส่วนวิธีติดตั้งสามารถดูได้ที่ข้อ xxx

1.หลังจากติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าที่เมนูดังภาพ

รูปภาพ

2.กำหนดค่าว่าจะให้ Component สามารถทำงานได้ที่ Category ใดได้บ้าง

รูปภาพ

3.กำหนดให้สามารถใช้งาน Jcomment ได้ ใน Article ที่ต้องการ

รูปภาพ

4.กล่อง Comment จะปรากฏใน Article ที่เลือก

รูปภาพ

Comments are closed.