การที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมถามตอบในกระดานสนทนาเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนทางหนึ่ง ผู้สร้างหลักสูตรอาจใช้วิธีการให้คะแนนสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมกระดานสนทนาได้ วิธีตั้งค่าคือ

  • ให้เลือกแก้ไขกระดานเสวนา หากยังไม่เคยสร้างกระดานเสวนาเลย ก็สามารถสร้างได้โดยการ “เพิ่มกิจกรรม” > “กระดานเสวนา” แล้วทำการแก้ไขเพื่อกำหนดค่า

รูปภาพ

  • เลือกในส่วน “คะแนนที่ได้” ให้กำหนด Aggregate type เป็น “Average of ratings” จากนั้นกำหนดคะแนนที่จะให้ และช่วงขอบเขตเวลาที่กำหนด (ถ้าจำกัดเฉพาะช่วงเวลา)

รูปภาพ

  • กดปุ่ม “Save and return to course” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

Comments are closed.