การกำหนดเสียงให้กับเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถปรับตั้งค่าได้ดังนี้

ไปที่เมนู ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > เสียง

รูปภาพ

คลิกเครื่องหมายถูกที่กล่อง “เปิดใช้เสียงของหน้าต่างและปุ่มต่างๆ” จากนั้นให้กดปุ่มปิด

รูปภาพ

Comments are closed.