ให้แก้ไขที่ Administer>Site building>Themes>Configure ในส่วนของ Toggle display เลิกทำเครื่องหมายที่ Site name

รูปภาพ

Comments are closed.