หากต้องการยกเลิกการแสดงชื่อเว็บไซต์ใน Joomla นั้น การแก้ไขจะขึ้นอยู่กับ Template ที่เราเลือกใช้ โดยเราจะต้องเข้าไปแก้ไขที่ Template ที่ใช้อยู่

1.ให้ไปที่หน้า Admin ของ Joomla จากนั้น ที่เมนูด้านบนให้เลือก Extensions > Templates manager

รูปภาพ

2.จากนั้นให้คลิกที่ชื่อ Template ที่ต้องการแก้ไข

รูปภาพ

3.ซึ่งในการแก้ไขนั้น เราจะต้องแก้ไขที่ HTML หรือ CSS ตามแต่ความต้องการ และตามแต่รูปแบบของการเขียน Template นั้น ซึ่งจะต้องศึกษาไปตามแต่ละ Template ที่จะแก้ไข คลิกที่ Edit HTML เพื่อแก้ไขรายละเอียดของ HTML ในกรีที่ธีมนั้นๆ จะต้องแก้ที่ HTML

รูปภาพ

4.จะปรากฏโค้ด HTML ให้แก้ไขตามต้องการ

รูปภาพ

Comments are closed.