ผู้ใช้ Chrome เมื่อใส่ข้อมูลใดๆ ใน URL เบราเซอร์จะแสดงผลการค้นหาจากเว็บหรือประวัติ ซึ่งเรียกว่า Omnibar เป็นแถบที่อยู่ที่เอาช่องค้นหารวมกันเป็นอันเดียวกัน มีลักษณะเหมือนภาพตัวอย่าง

รูปภาพ

สำหรับ Firefox ก็มีส่วนขยายที่มีความสามารถนี้ ชื่อว่า Fastestfox ซึ่งผนวกเอาเว็บการค้นหาหลายตัวเข้าด้วยกัน ทำให้การค้นหาเว็บมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดาวน์โหลดส่วนเสริมและติดตั้งได้จาก https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9825/

รูปภาพ

Comments are closed.