ในขั้นตอนการติดตั้งจะมีกล่องโต้ตอบข้อความให้เลือกว่าจะให้ Openoffice.org ตรวจการอัพเดทอัตโนมัติหรือไม่ แต่ถ้าไม่ได้ทำการเปิดให้ตรวจอัตโนมัติก็ยังสามารถตั้งค่าให้ตรวจภายหลังได้โดย

  • ไปที่เมนู Tools > Options

รูปภาพ

  • เลือกไปที่ Online Update

รูปภาพ

  • เลือก Check for update automatically แล้วเลือกว่าจะให้ check update ในความถี่รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน แล้วจึงกดปุ่ม OK

รูปภาพ

Comments are closed.