การตั้งค่า proxy ใน firefox มีวิธีการดังต่อไปนี้

1.ไปที่เมนู เครื่องมือ > ตัวเลือก…

รูปภาพ

2.ไปที่หัวข้อ “ขั้นสูง”

รูปภาพ

3.เลือก tab “เครือข่าย”
4.ในส่วนของ “การเชื่อมต่อ” click ไปที่ “ตั้งค่า”

รูปภาพ

5.เลือก “ค่าพร็อกซีตั้งเอง” แล้วกำหนดค่า ip address และ port ของพร็อกซีลงไป แล้วเลือกใช้พร็อกซีสำหรับทุกโพรโทคอล และตอบตกลง

รูปภาพ

Comments are closed.