เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง Zimbra mail server นั้นสามารถทำได้โดย เข้าระบบด้วย zimbra user

su - zimbra

จากนั้นหยุดการทำงานของ zimbra services ด้วย

zmcontrol stop

เรียบร้อยแล้วใช้คำสั่ง exit ออกจาก zimbra user (ออกมาจะเป็น root)

null

ตรวจสอบ process ของ Zimbra โดยใช้คำสั่ง

ps -ef |grep -i zimbra

null

ถ้ายังมี process อยู่ให้ kill process ทิ้งโดย kill -9 PID

จากนั้นเข้าไปยังไดเรคทอรีที่ใช้ติดตั้ง zimbra และใช้คำสั่ง ./install.sh -u เพื่อถอนการติดตั้ง

null

ลบ zimbra environment ต่าง ๆ

rm -rf /opt/zimbra
rm -rf /var/log/*zimbra*
rm -rf /tmp/*zimbra*
rm -rf /tmp/hsperfdata*
rm -rf /tmp/install.*
rm -rf /tmp/*swatch*
rm -rf /tmp/log*

null

ลบ user และ group zimbra

userdel zimbra
userdel postfix
groupdel zimbra
groupdel postfix

null

เป็นอันเรียบร้อย

Comments are closed.