สำหรับการตั้งค่าเพื่อบันทึกรายละเอียดการใช้งานโปรแกรม putty สามารถทำได้ดังนี้

  1. เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเลือกไปที่ส่วน Session
  2. เลือกไปที่ Logging

รูปภาพ

ในส่วนของ Session logging ค่าตั้งต้นถูกเลือกเป็น none อยู่ หมายความว่ายังไม่ได้มีการเปิดการใช้งานการเก็บ log เราสามารถเปิดการใช้งานได้โดย click เลือกไปที่ All session output หรือถ้าต้องการเก็บ log เฉพาะการใช้งาน ssh ก็สามารถเลือกได้ตามเหมาะสม โดยเราสามารถเลือก output ของ log ไฟล์ได้ว่าให้จัดเก็บไว้ที่ไหน โดยตั้งค่าในช่อง Log file name: เมื่อตั้งค่าเสร็จให้ทำการเชื่อมต่อไปยัง server ภายนอกตามปกติ ข้อมูลการเชื่อมต่อของเราก็จะถูกบันทึกเป็น log file โดยอัตโนมัติ

Comments are closed.