การตั้งค่าให้ข้อความในเอกสารกับ url ภายนอกสามารถ link ถึงกันได้สามารถทำได้ดังนี้

  1. ไปที่เมนู Insert
  2. เลือก Hyperlink
  3. ในช่อง Terget ให้ใส่ url ของ website ที่เราต้องการจะทำ link
  4. ในช่อง Text ให้ใส่ข้อความที่จะแสดงผลในหน้าเอกสาร ก็จะได้ link ไปยัง URL ตามที่เราต้องการ

รูปภาพ

Comments are closed.