ครั้งที่แล้วผมเล่าถึงการลองเล่น juju-gui ผ่านเว็บเดโมไปน่ะครับ วันนี้เรามาลองดูการใช้งาน juju-gui เพื่อ deploy บน cloud จริงๆ ดูบ้างครับ ซึ่งผมเลือกที่จะเล่นบน HP Cloud นะครับ

เริ่มต้นเลยกับการ config ไฟล์ environment.yaml ให้สามารถเชื่อมต่อกับ HP Cloud ของเรา ซึ่งเพื่อนๆ สามารถอ่านวิธีการได้จาก ที่นี่ ครับ

เมื่อจัดการกับไฟล์ config เรียบร้อยแล้ว ให้ใช้คำสั่ง

$ juju switch hpcloud

เพื่อสลับมายัง environement ของ hpcloud เนื่องจากในไฟล์ environment.yaml นั้น มีการระบุ default environment ไว้ ซึ่งเริ่มต้นจะถูกระบุการเชื่อมต่อกับ amazon เป็นค่า default ไว้ ในตัวอย่างนี้ผมต้องการเชื่อมต่อกับ hpcloud แต่ก็ไม่ต้องการแก้ไขค่า default เลยใช้คำสั่งดังกล่าว เพื่อที่จะระบุว่าจะทำงานบน environment ของ hpcloud ไม่ใช่ค่า default

จากนั้นก็ใช้คำสั่ง

$ juju bootstrap

เพื่อสร้าง environment hpcloud รอสักครู่ เมื่อระบุสร้าง environment เรียบร้อยแล้วลองตรวจสอบผลลัพธ์ด้วยคำสั่ง

$ juju status

ขั้นตอนแรกเตรียมการเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ถัดไปจะทำการ deploy service สำหรับ juju-gui ด้วยคำสั่ง

$ juju deploy juju-gui

จากนั้นก็รันคำสั่ง expose ต่อไปได้เลย เพื่อเปิดให้ service นี้ทำงาน

$ juju expose juju-gui

ตรวจสอบสถานะอีกครั้ง เพื่อดูว่า service ของ juju-gui พร้อมทำงานหรือยัง

เมื่อสถานะของ service juu-gui เป็น started เรียบร้อยแล้ว ให้นำ public-address ที่ระบุนี้ไปเปิดบน web browser ได้เลยครับ

เมื่อระบุ IP ดังกล่าวบน web browser เรียบร้อยแล้ว จะเข้ามาหน้า log in ของ juju-gui ซึ่งจะต้องระบุ password admin ซึ่ง password ส่วนนี้สามารถเข้าไปเอาได้ที่ path : ~/.juju/environments/hpcloud.jenv

เข้ายังไฟล์ดังกล่าวแล้วเอา password มาใส่ในหน้าเว็บของ juju-gui

เมื่อใส่รหัสผ่านถูกต้อง เราก็สามารถเริ่มใช้งาน juju-gui ได้เลยครับ วิธีการใช้งานเบื้องต้นผมคงขอละไว้แล้วกันนะครับ เนื่องจากวิธีการคล้ายกับที่เราเคยลองเล่นบน web demo (สามารถอ่านได้จาก ที่นี่ ครับ)

ผมขอข้ามมาพูดถึงเกี่ยวกับขั้นตอนการเปิด service เพื่อเข้าถึง และใช้งานกันเลยดีกว่าครับ ตัวอย่างนี้ก็เช่นเคยครับ ผมสั่ง deploy service 2 ตัว คือ wordpress และ mysql โดยสร้าง relation ระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อย

เสร็จแล้วผมก็คลิกที่ service ของ wordpress ที่ผมได้ deploy ลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ จากนั้นก็เลือกเปิดในส่วนของ expose ของ wordpress

แล้วก็อย่าลืมคลิกปุ่ม commit เพื่อยืนยันด้วยนะครับ

เมื่อสั่ง expose service เรียบร้อยแล้ว คลิกภายใต้หัวข้อ running units โดยเลือกหัวข้อ wordpress ที่กำลังรันอยู่ จะสังเกตเห็นรายการทางด้านขวา ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการเข้าถึง wordpress ที่ได้ deploy ไป ในส่วนของ Public Address

นำ IP ของ wordpress ที่ระบุในส่วนของ Public Address ไว้เปิดกับ web browser ก็จะสามารถเข้าถึง wordpress ที่เราสั่ง deploy ไปยัง Horizon HP Cloud ผ่าน juju-gui ได้เรียบร้อยแล้วครับ

Comments are closed.