โปรแกรมจัดการแฟ้มใน Suriyan มีความสามารถในการเชื่อมต่อเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่านโพรโตคอล FTP ได้อยู่แล้วในตัว โดยวิธีให้

ไปที่เมนู > ที่หลักๆ > เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์

รูปภาพ

จะปรากฏหน้าต่างเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ ในหน้าต่างนี้ เราสามารถป้อนค่าต่างๆ ที่ใช้ในการเชื่อมแล้ว แล้วคลิกที่ปุ่ม เชื่อมต่อ เพื่อเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้ทันที

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.