หากจะให้ OpenOffice ทำการแก้ตัวอักษรต้นประโยคที่เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นตัวใหญ่โดยอัตโนมัติให้กำหนดที่

ที่ Tools > Spelling and Grammar

รูปภาพ

เลือก Options

รูปภาพ

เลือกที่ “Check upper case words” กด OK

รูปภาพ

Comments are closed.