สามารถกำหนดการตรวจการสะกดคำผิดได้โดย ไปที่

Tools > Spelling and Grammar >

รูปภาพ

เลือก Options

รูปภาพ

เลือก “Check spelling as you type” ตวจสอบคำเวลาที่พิมพ์

รูปภาพ

Comments are closed.