รูปแบบไฟล์นำเสนอของ Impress (.odp) จะไม่สามารถนำไปใช้แสดงงานนำเสนอหน้าเว็บได้ จะต้อง export เป็น flash ซึ่งเป็นรูปแบบที่เว็บไซต์สามารถนำไปแสดงผลได้

Comments are closed.