ตั้งแต่ Proxmox VE 3.0 การใช้งาน Web Interface นั้นไม่ได้ใช้ Apache แล้ว นักพัฒนาของ Proxmox เองได้เปลี่ยนมาใช้ API-server ที่เรียกว่า “pveproxy” ซึ่งทำงานบน TCP port 8006 ผ่าน https สำหรับ how to นี้ เราจะมาดูวิธีการใช้ Nginx ทำ reverse proxy สำหรับ PVE proxy ให้เข้าถึงด้วย standard port อย่าง http:80 กัน

ก่อนอื่นติดตั้ง Nginx กันก่อน

apt-get install nginx

ลบ configuration file เดิม

rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default

ต่อไปสร้างไฟล์ VirtualHost ตัวอย่างสร้างไฟล์ชื่อ proxmox-gui ใน /etc/nginx/sites-available/ ดังนี้

vi /etc/nginx/sites-available/proxmox-gui

https://lh4.googleusercontent.com/Fjp2JnXwaKKEosdds8FNiXjicqU59oUUbTAnM_TkqjI=w467-h264-no

  • ssl_certificate – ชี้ไปยังพาธที่เก็บ SSL certificate (ในตัวอย่างจะใช้ certificate เดิมใน /etc/pve/local/pve-ssl.pem)
  • ssl_certificate_key – พาธที่เก็บ key ที่เข้ากันกับ certificate ด้านบน (ในตัวอย่างใช้ key เดิมใน /etc/pve/local/pve-ssl.key)
  • proxy_pass – ระบุ URL ที่ต้องการทำ proxy

จากนั้นทำการ Enable ไฟล์ VirtualHost ที่สร้างขึ้น

ln -sf /etc/nginx/sites-available/proxmox-gui /etc/nginx/sites-enabled/

Restart Nginx เพื่อเริ่มค่าใหม่ที่ได้ปรับแต่งไป

/etc/init.d/nginx restart

ทดลองเข้า Proxmox VE ผ่าน http://IP-Address โดยไม่ต้องระบุ Port 8006 ระบบจะ Redirect ไปยัง https://IP-Address:8006 อัตโนมัติ

3

Comments are closed.