ข่าวจาก blognone – Linux Foundation ออกรายงานชื่อ Linux Kernel Development (PDF) ซึ่งอัพเดตสถานการณ์การพัฒนาเคอร์เนลของลินุกซ์ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2008-สิงหาคม 2009

สรุปตัวเลขคร่าวๆ ได้ดังนี้

    * จำนวนนักพัฒนาโตขึ้น 10%
    * จำนวนโค้ดที่ส่งเข้าเคอร์เนลต่อวัน เพิ่มขึ้น 3 เท่า
    * จำนวนโค้ดรวมเพิ่มขึ้น 2.7 ล้านบรรทัด (โค้ดรวม 11.5 ล้านบรรทัด)
    * เคอร์เนลแต่ละรุ่นมีแพตช์ใหม่ประมาณ 10,000 แพตช์ จากนักพัฒนาราว 1,000 คน และบริษัท 200 แห่ง
    * ถ้านับตั้งแต่รุ่น 2.6.11-2.6.30 มีนักพัฒนาทั้งหมดเกือบ 5,000 คน และบริษัทอีก 542 แห่ง
    * เคอร์เนลแต่ละรุ่น ทิ้งช่วงห่างกันเฉลี่ย 81 วัน หรือประมาณ 12 สัปดาห์
    * จำนวนแพตช์เฉลี่ยที่รับเข้าเคอร์เนล ระหว่าง 2.6.11-2.6.30 อยู่ที่ 5.45 แพตช์ต่อชั่วโมง
    * อัตราการส่งแพตช์โตขึ้นเรื่อยๆ ของรุ่น 2.6.30 อยู่ที่ 6.4 แพตช์ต่อชั่วโมง
    * Linus Torvalds ไม่ติดอันดับ 30 นักพัฒนาที่ส่งแพตช์เข้ามามากที่สุด (แต่เป็นคนสั่ง merge commit) ส่วน Andrew Morton อยู่ที่ 10 และ Alan Cox อยู่ที่ 14
    * บริษัทที่ร่วมพัฒนาเคอร์เนลมากที่สุดคือ Red Hat, IBM, Novell และ Intel ตามลำดับ

Linux Foundation ให้ความเห็นว่าการเติบโตอย่างมากของนักพัฒนาเคอร์เนล เกิดจากการแยกสาย –staging ซึ่งยอมรับแพตช์ของไดรเวอร์ที่ยังไม่เสถียรมากนักเข้าในเคอร์เนล ส่วนรายงานสนุกดีครับ แนะนำให้ดาวน์โหลดมาอ่านกัน อ่านง่ายมีแต่กราฟและตาราง

ที่มา – blognone, Ars Technica

Comments are closed.