สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ Firefox เป็นเว็บเบราเซอร์หลักในการท่องเว็บ อาจพบว่าบางครั้งจำเป็นต้องใช้ IE สำหรับบางเว็บไซต์ อาจไม่เป็นการสะดวกที่ต้องเปิดโปรแกรม IE แล้วทำการคัดลอกที่อยู่ url เพื่อเปิดลิงก์อีกครั้ง Firefox ก็มีส่วนเสริมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดึง IE มาท่องเว็บกรณีนี้ โดยให้ติดตั้งส่วนเสริมที่ชื่อ

IE View

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/35/

รูปภาพ

หรือ IE Tab

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1419/

รูปภาพ

ก็จะช่วยให้การเรียก IE ขึ้นมาใช้สะดวกขึ้น

Comments are closed.