การอ่านข่าวผ่านมาตรฐาน RSS Feed สามารถทำได้ด้วยโปรแกรมต่างๆ ที่มีอยู่ใน Suriyan หลายโปรแกรมด้วยกัน ซึ่งโปรแกรมที่แนะนำมีชื่อว่า Liferea สามารถติดตั้งผ่านโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ได้ และโปรแกรมมีการใช้งานเหมือนโปรแกรมอ่าน RSS Feed โปรแกรมอื่นๆ เมื่อติดตั้งแล้วเปิดเรียกใช้

ไปที่เมนู > อินเตอร์เน็ต > Liferea Feed Reader

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม Liferea

รูปภาพ

Comments are closed.