การเชื่อมต่องานในโปรแกรม OpenProj มีอยู่ 4 แบบด้วยกัน

  1. Finish to Start (FS) เป็นความเชื่อมต่องานโดยที่งานแรกสิ้นสุด จึงจะเริ่มทำงานที่สอง หรือ งานในขั้นตอนต่อไป
  2. Finish to Finish (FF) เป็นการเชื่อมต่องาน ที่เริ่มเวลาต่างกัน แต่กำหนดเสร็จภายในเวลาเดียวกัน
  3. Start to Start (SS) เป็นการเชื่อมต่องาน ที่มีวันเริ่มต้นการทำงาน วันเดียวกันแต่จะมีวันสิ้นสุดการทำงาน ที่ไม่เท่ากัน
  4. Start to Finish (SF) ความสัมพันธ์การเชื่อมต่องาน โดยที่งานนึงจะสิ้นสุดได้ ก็ต่อเมื่อมีการเริ่มงานใหม่อีกงาน

Comments are closed.