ตำรวจเข้าตรวจค้นองค์กรธุรกิจ 10 แห่ง พบใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์รวมมูลค่า 11.9 ล้านบาท องค์กรธุรกิจที่ถูกตรวจค้นมีสินทรัพย์รวม 117 ล้านบาท และยอดขายทั้งปีรวม 740 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีรายงานว่า จากความพยายามครั้งล่าสุดในการลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในประเทศ ไทยดำเนินไปได้หนึ่งสัปดาห์แล้ว โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีในการเข้าตรวจค้นองค์กรธุรกิจ ที่ต้องสงสัยว่าละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ในการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยระลอกแรกนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการและกระทำความผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก. ปอศ.) เข้าตรวจค้นองค์ธุรกิจจำนวน 10 แห่ง และพบซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์รวมมูลค่า 11.9 ล้านบาท

“นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น การเข้าตรวจค้นจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปีนี้” พ.ต.อ. ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ รองผู้บังคับการ บก. ปอศ. กล่าว “เราประกาศไว้ว่าจะกวาดล้างการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทั่วประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และเราจะทำตามนั้น” องค์กรธุรกิจแต่ละแห่งที่ถูกตรวจค้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นบริษัทเอกชนไทย สินทรัพย์รวมของบริษัทเหล่านี้มีมูลค่าเกือบ 717 ล้านบาท และยอดขายรวมในปีพ.ศ. 2552 ของบริษัทเหล่านี้สูงถึง 740 ล้านบาท

“บริษัทเหล่านี้ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งพอที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย ได้” พ.ต.อ. ชัยณรงค์ กล่าวในการเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตำรวจพบมีการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์จำนวน 409 โปรแกรม ทั้งโปรแกรมของออโต้เดสค์ (Autodesk) ไมโครซอฟต์ (Microsoft) และไทยซอฟต์แวร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (Thai Software Enterprise) ในพีซีจำนวน 69 เครื่อง

นอกจากการเข้าตรวจค้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตำรวจยังเร่งดำเนินกระบวนการสืบสวนและขอหมายค้นจากศาล โดยมีรายชื่อองค์กรธุรกิจในประเทศไทย ที่ต้องสงสัยว่าละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ราว 2,000 รายชื่อ อยู่ในมือองค์กรธุรกิจบางแห่งใช้แต่ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น แต่บางแห่งก็เพียงแต่มีใบอนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์ หรือไลเซนส์ ไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจบก. ปอศ. คาดว่า การเข้าตรวจค้นการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์จะดำเนินไปอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น จนถึงสิ้นปีนี้ เมื่อดูจากการได้รับอนุมัติหมายค้น หลักฐานที่ได้จากการสืบสวน เบาะแส และข้อร้องเรียนจากเจ้าของสิทธิ์

“ความพยายามลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของเราในปีนี้ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เราเข้าตรวจค้นองค์กรธุรกิจต้องสงสัยหลายแห่งทุกสัปดาห์” พ.ต.อ. ชัยณรงค์ กล่าว “เมื่อเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี เราต้องเร่งปฏิบัติงาน เนื่องจากเรามีหน้าที่โดยตรงในการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยเพื่อประโยชน์ ด้านการค้าระหว่างประเทศ และเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของไทย” อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์บนพีซีในประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 75 และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าตรวจค้นองค์กรธุรกิจต้องสงสัยทุกสัปดาห์ ผู้มีอำนาจของกรรมการขององค์กรธุรกิจที่ละเมิดลิขสิทธิ์ต้องรับโทษตามกฎหมาย ทั้งโทษปรับและโทษจำตลอดทั้งปีนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในองค์กรธุรกิจ มูลค่าทั้งสิ้นเกือบ 400 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่ตำรวจย้ำว่า การเข้าตรวจค้นการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มุ่งเป้าไปที่องค์กรธุรกิจ เท่านั้น การกล่าวอ้างว่ามีการเข้าตรวจค้นโรงเรียน สถาบัน และองค์กรสาธารณะต่างๆ นั้นไม่เป็นความจริง

ที่มา – opensource2say

Comments are closed.