งาน Opensource Festival 2009 จัดขึ้นที่การประปาส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2552 ณ.ห้องโถงกลาง การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่  โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้วที่การประปาส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยี Opensource ไปใช้ในองค์กร ซึ่งสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์
ซอฟแวร์ได้เป็นอย่างดี

       สำหรับในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย อาทิเช่น SIPA,WTEC,OSDEV,SUN,SSC เป็นต้น โดยงานครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมภายในงานมากมายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันโปรแกรม Opensource ภายในงาน โดยการแข่งขันมี ทั้งผู้เข้าแข่งขันที่แข่งขันกันในวันที่จัดงานและผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในงานแข่งขัน สำหรับการแข่งขันโปรแกรมก็มีโปรแกรม Opensource มากมายที่ใช้ในการแข่งขัน อาทิเช่นชุดโปรแกรม Openoffice ซึ่งประกอบด้วย Writer,Calc,Impress หรือโปรแกรมด้าน การตกแต่งภาพอย่าง Gimp และโปรแกรมทำแผ่นพับและสื่อสิ่งพิมพ์อย่าง Scribus รวมถึงระบบ CMS อย่าง Joomla ซึ่งการแข่งขันนั้นผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 20 นาทีในการทำโจทย์ โดยโจทย์ส่วนใหญ่จะเป็นการประยุกต์การใช้งานโปรแกรมที่กล่าวมาเพื่อใช้ในหน่วยงาน ในงานครั้งนี้ทีมงาน thaiopensource.org จาก มีโอกาสเป็นเป็นกรรมการตัดสินร่วมกับบริษัท OSDEV และได้พบพัฒนาการต่าง ๆ ในการใช้ Opensource ในการประปาส่วนภูมิภาคเป็นอย่างมาก โดยเจ้าหน้าที่การประปาส่วนใหญ่เริ่มมีความรู้ความเข้าใจและใช้งาน โปรแกรม Opensource ได้อย่างถูกต้องและสามารถประยุกต์เข้ากับงานต่าง ๆ ขององค์กรได้เป็นอย่างมาก งานนี้ทีมงาน Thaiopensource ขอปรบมือดังให้กับการรณรงค์และความเข้มแข็งของผู้บริหารประปานครหลวงทุกท่าน และทีมงาน IT ทุกคนที่มีความเข้ม แข็งและยืนหยัดที่จะช่วยกันประหยัดงบประมาณประเทศชาติ และพนักงานการประปาภูมิภาคทุกคนที่พร้อมใจกันใช้งาน Software อย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์ และให้ความสำคัญและพยายามใช้งานโปรแกรม Opensource ในองค์กรของตน ทำให้การรณรงค์และ กิจกรรมที่เกิดขึ้นช่วง 2 ปี ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เรามาดูภาพบรรยากาศต่าง ๆ ในงานกัน

openfrem

ผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาค (ต้องยกนิ้วให้กับท่านผู้บริหารทุกท่านที่เห็นความสำคัญของ Opensource)

fream6

บูธต่าง ๆ ที่มาในงาน Opensource Festival 2009 และจุดเปิดงาน

fream5 |

บูธ Thaiopensource จาก SIPA ได้ นางแบบมาถือแผ่นให้อีกแล้ว (ขอยืมตัวมาจ้า)

fream1

ใบปลิวการจัดประกวดการแข่งขัน Software Opensource ดูของรางวัลสะก่อน

fream2

แค่ตัวเดียวเห็น ๆ นะว่าลดกันไปได้เท่าไหร่ ตรบมือให้พนักงานหน่อย ดูกราฟแล้วกันเป็นเครื่องยืนยัน

fream3

ผลงานด้านกราฟฟิคจาก Gimp และทำสคส จาก Scribus (สำหรับ Scribus มีการประยุกต์ใช้งานด้าน PDF ในหน่วยงานด้วย)

fream4

ผลงานจาก Calc และ Writer (กราฟการสูญเสียน้ำและบันทึกข้อความ) ง่ายแบบนี้จะไปใช้ทำไมของแพง และคำอธิบาย Joomla
 

    บทสรุปการจัดงานของการประปาส่วนภูมิภาคในครั้งนี้ถือว่าได้ประโยชน์เป็นอย่างมาในการส่งเสริมผลักดันการใช้งาน Opensource Software ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี และยังสามารถ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับ Software ได้เป็นจำนวนมหาศาล สำหรับหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่นที่สนใจสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำการปรับเปลี่ยนการใช้งาน Opensource ในองค์กรได้ที่
ฝ่ายโอเพนซอร์ส สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือที่ www.thaiopensource.org

สนใจดูภาพในงานเพิ่มเติมได้ คลิ๊กที่นี่

Comments are closed.