ข่าวล่าจาก OpenSource2Day เชิญชวนติดตามรายการ Open Source Radio ทางสถานีวิทยุ FM 93.25Mhz K-Radio สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00น. ถึง 14.00น. เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป ถือว่าประเดิมปีใหม่ กับรายการใหม่เพื่อนักศึกษาและผู้ที่สนใจครับ หากรับสัญญาณ 93.25Mhz กันไม่ได้ก้อติดตามแบบออนไลน์ได้ที่ http://k-radio.kmutnb.ac.th หากพลาดไม่ได้ฟังติดตามฟังย้นหลังได้ที่เว็บไซต์ K radio ได้เช่นกันครับ

ที่มา – OpenSource2Day

Comments are closed.