GitHub นอกจากจะให้บริการที่เก็บซอร์ดโค้ดของซอฟต์แวร์แล้วยังมีบริการฝากเว็บไซต์บน GitHub ผ่านบริการ GitHub Pages วิธีการสร้างจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ เว็บไซต์สำหรับ Organization และเว็บไซต์สำหรับ Project ครั้งนี้จะมาแนะนำการฝากเว็บสำหรับ Project กัน

จากหน้าโครงการของคุณ สร้าง branch ชื่อ gh-pages


กำหนดให้ branch gh-pages เป็น default branch

GitHub จะแจ้งว่าจะเข้าหน้า GitHub Pages ได้ที่ URL อะไร

ถ้าเข้าไปดูตาม URL จะได้หน้า 404 แบบนี้

ให้สร้างไฟล์ index ขึ้นมาใหม่ ใส่ข้อมูลแล้วกด commit ไฟล์

จากนั้นก็เข้าไปดูเว็บไซต์ได้เลยดังนี้

สำหรับ custom url เพื่อต้องการใช้ domain ของคุณเอง สามารถกำหนดได้จากไฟล์ CNAME ง่ายๆ เพียงแค่สร้างไฟล์ CNAME ข้างในไฟล์นี้กำหนด domain name ที่คุณต้องการใช้ เท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้ว :)

Comments are closed.