ชุมชน ESP8266 มีการพัฒนา Arduino IDE เพื่อรองรับการพัฒนาโปรแกรมใส่ลงใน ESP8266 โดยไม่ต้องพึ่ง NodeMCU ไม่ต้องหัดเขียนภาษาใหม่ IDE ชุดนี้เพิ่ม esptool ใช้เป็นเครื่องมือในการอัพโหลด firmware ที่ได้จากการคอมไพล์ สำหรับท่านที่อยากลอง ดาวน์โหลดได้ที่หน้าโครงการใน GitHub ครับ ซึ่งมีให้ดาวน์โหลดทั้ง Windows, Linux และ OSX วิธีการใช้งานคุณสามารถใช้คู่กับ FTDI หรือบอร์ด Arduino ก็ได้

ผมใช้บอร์ด Arduino ละกัน เมื่อได้ IDE มาแล้วให้เปิดตัวอย่าง WebServer ขึ้นมา


แก้ SSID และ Password ที่คุณต้องใช้

จากนั้นก็สั่ง Compile และ Upload ได้เลย

เอา GPIO0 ออก ถอดสาย power ออกแล้วเสียบเข้าไปใหม่ จากนั้นลองเปิด Browser ดูว่าทำงานได้จริงหรือเปล่า

จะพบว่า Web Server ทำงานแล้ว สำหรับ Arduino ESP IDE ยังอยู่ในช่วงพัฒนา คงต้องใช้เวลาสักระยะในการพัฒนา ใครชอบแบบ native แบบนี้ก็ติดตามโครงการนี้กัน

Comments are closed.