สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเปิดอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะและศักยภาพภาครัฐก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วยหลักสูตร 6 ที่พลาดไม่ได้

ดาวน์โหลดตารางฝึกอบรม ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ได้แล้ววันนี้

Comments are closed.