บางครั้งเราอาจต้องมีการปิดเครื่อง Proxmox ซึ่งเป็นเครื่อง Host อาจจะเกิดจากการอัปเดท Kernel หรือมีการเพิ่มฮาร์ดแร์ หรือด้วยสาเหตุอื่นใดก็ตาม ซึ่งก่อนที่เราจะปิดเครื่อง Proxmox นั้น เราต้องปิดเครื่อง Openvz container หรือ KVM ทุกเครื่องให้หมดก่อน โดยตัว Proxmox เองจะทำตรงนี้ให้อัตโนมัติ สำหรับการเปิดเครื่องเราก็สามารถระบุได้ว่าต้องการให้ Container/VM เครื่องไหนเริ่มการทำงานบ้างเมื่อ Hardware node ทำงาน ดูได้จากบทความเรื่อง ตั้งค่า Container/VM ให้เริ่มทำงานแบบอัตโนมัติหลังจากเปิดเครื่อง Proxmox กัน ซึ่งเราเองอาจจะต้องการให้เรียงลำดับในการเริ่มการทำงานของเครื่อง Container/VM แต่ละเครื่อง เช่น เราอาจจะให้เครื่อง Database เริ่มการทำงานก่อน แล้วจึงค่อยเริ่มการทำงานของเครื่อง Web App เป็นต้น

ทีนี้ก็มาดูวิธีการกันบ้าง เรามาดูในส่วน KVM กันก่อน KVM เองนั้นเราสามารถจัดลำดับให้ VM เครื่องไหนเริ่มทำงานก่อน และเครื่อง hardware node ต้องรอนานแค่ไหนจึงเริ่ม Start/Shutdown เครื่องถัดไป เราสามารถเซตค่าต่าง ๆ ผ่าน Web UI ได้โดย เลือกเครื่อง VM ที่ต้องการ จากนั้นไปที่แท็บ Options เลือก Start/Shutdown order

4

จากนั้นให้ใส่ค่าต่าง ๆ ตาม dialog ที่ขึ้น

5

โดย

  • Start/Shutdown order – เป็นการระบุลำดับในการ Start/Shutdown ของ VM ตัวอย่างเช่น ถ้าเราใส่ค่าเป็น 1 VM นี้ก็จะ Start/Shutdown เป็นอันแรก โดยเราสามารถใส่ค่าเดียวกันได้ในหลาย VM ซึ่งจะทำให้ VM เหล่านั้น Start/Shutdown ขึ้นพร้อมกัน
  • Startup delay – คือเวลาในการให้ Proxmox คอยจนกว่าจะทำงานเครื่องถัดไป มีหน่วยเป็นวินาที โดยถ้าเราเลือก Start/Shutdown order เป็น 1 แล้วให้ Startup delay เป็น 30, Proxmox ก็จะคอย 30 วินาที จึงจะเริ่ม Start/Shutdown เครื่อง VM ลำดับที่ 2 ซึ่งเราสามารถกำหนด Start/Shutdown order ให้เป็นเลขเดียวกันใน VM หลายตัวได้ โดยเครื่อง VM ทุกตัวที่กำหนดเป็นเลขเดียวกันก็จะ Start/Shutdown พร้อมกัน
  • Shutdown timeout – เมื่อมีการ Shutdown VM ตัว ACPI shutdown จะส่งคำร้องไปยัง VM เพื่อเริ่มปิดระบบ ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจนทำให้ระบบ shutdown ไม่สมบูรณ์ ตัว Proxmox จะรอ ก่อนที่จะบังคับปิดระบบ ถ้าไม่มีการเซตค่าไว้ ค่า default จะเป็น 60 วินาทีสำหรับเครื่อง container และ 180 วินาทีสำหรับเครื่อง VM

สำหรับ OpenVZ Containers เราไม่สามารถตั้งค่าผ่าน Web UI ได้ ทำได้ผ่าน command line บนเครื่อง hardware node เท่านั้น อาจจะเข้าผ่าน console หรือ ssh ไปยังเครื่อง container ที่ต้องการ จากนั้นใช้คำสั่ง

vzctl set [VMID] –bootorder [PRIORITY] -save

VMID คือ ID เครื่อง Container ที่ต้องการ เราสามารถใช้คำสั่ง vzlist เพื่อดูค่าได้

6

PRIORITY คือ ค่าที่ต้องการในการจัดลำดับ ซึ่งถ้า VM มีการ enable ในสว่น Start at boot ไว้ แต่ไม่ได้ตั้งค่า Start/Shutdown order ก็จะเริ่มทำงานหลังจาก VM ทั้งหมดทำงานแล้ว

Comments are closed.