ครั้งที่แล้วแนะนำ NB-IoT ไปเบื้องต้นแล้วในส่วนของ NB-IoT Shield และแนะนำการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน Shield เบื้องต้น ครั้งนี้จะมาลองส่งข้อมูลผ่าน AIS Magellan กันดูบ้าง Magellan เป็น IoT Platform ของ AIS ให้บริการส่วนเก็บข้อมูลและ dashboard เราสามารถเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปในระบบ เขียนโปรแกรมเพื่อส่งค่า จากนั้นเอาข้อมูลที่ได้ไปสร้าง dashboard ได้เลย

เข้าใช้งาน Magellan ได้ที่ aismagellan.io


จากนั้นก็เพิ่มอุปกรณ์ได้เลย กดไปที่ Things

กด Create Thing

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนกด Create Thing ได้เลย ตัวอย่างเป็น node01

คลิกไปที่ node01 จะมีข้อมูลการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ให้ เช่น Token, Data Source, Data JSON เป็นต้น

เราจะใช้ค่า Token เอาไปส่งข้อมูลกัน กดไปที่ Developer > User Guide ดาวน์โหลด Arduino IDE (กรณีที่ยังไม่มี IDE) และ Download Library ในส่วน Library ของ Magellan เพื่มเข้าไปใน Arduino IDE ให้เรียบร้อย แล้วแก้ไขโค้ดได้เลย

จากโค้ดต่อ DHT22 ไว้ที่ pin 7 อ่านค่า Temperature, Humidity และ fix ค่าของ Battery level ไว้ กลับไปที่ Magellan เราจะพบว่ามีข้อมูลส่งเข้ามาแล้ว

คลิกไปที่ Dashboard สร้าง Dashboard ใหม่

จากนั้นเพิ่ม Widget ที่ต้องการ

เราก็จะได้ dashboard สวยๆ แล้ว

ในกรณีที่เราต้องการเอาข้อมูลจาก Magellan ออกไปใช้งานขข้างนอก กดไปที่อุปกรณ์ของเรา จากนั้นกดไปที่ Dweet

เราจะพบหน้า Dweet ที่ Magellan ส่งค่าออกไป

เราจะใช้ค่าจาก Dweet เอาไปสร้าง Dashboard จาก freeboard ที่เราต้องการได้

Comments are closed.