ครั้งที่แล้วพาเล่น NodeMCU Devkit เบื้องต้นไปแล้ว ครั้งนี้มาลองต่อ sensor กันบ้าง เท่าที่หา sensor ได้มี DHT22 เอาไว้หากิน 1 ตัว DHT22 เป็น temperature sensor และ humidity sensor แบบดิจิตอลสามารถนำมาใช้งานร่วมกับ Devkit ได้ ซึ่งมีนักพัฒนาเขียน lua module เอาไว้ให้แล้ว มาต่อ DHT22 กับ NodeMCU ดังรูป

จากครั้งที่แล้ว NodeMCU จะเริ่มทำงานที่ไฟล์ init.lua ก่อนใช้เพื่อเชื่อมต่อ wifi เมื่อเชื่อมต่อได้แล้วจึงจะเรียก list.lua และ script.lua ทำงาน

หากไม่ต้องการต่อ wifi ก็ไม่ต้อง upload file init.lua เข้าไปที่ Devkit ก็ได้ upload เฉพาะ dht22.lua และ script.lua ก็พอ หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์จาก script.lua เป็น init.lua ก็ได้ จะได้เริ่มทำงานทุกครั้งหลังจากเสียบปลั๊ก

เมื่อ restart แล้วจะได้ข้อมูล temperature และ humidity แบบนี้

Comments are closed.