ครั้งที่แล้ว blog เรื่อง Raspberry Pi B+ ที่ซื้อมากองไว้ แต่ช่วงนี้คงได้หยิบเอามาเล่นบ่อยมากขึ้น เพราะเด็กฝึกงานที่สำนักงานฯ ทำโครงงานสหกิจศึกษาเกี่ยวกับ Raspberry Pi ก็เลยมีแรงสนใจขึ้นมาบ้าง โดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบ Raspberry Pi นัก เพราะมันเป็น computer ขนาดเล็กมากกว่า เอาเป็นว่าหยิบมาเล่นแล้วก็ลองมาทำอะไรสนุกๆ กันดูบ้าง ผมมี DHT22 เป็น temperature + humid sensor ในตัวเดียวกัน และที่สำคัญเป็น digital sensor ใช้งานกับ Raspberry Pi ได้โดยตรง ไม่ต้องแปลงข้อมูลอะไรมากนัก เรามาลองอ่านค่าจาก DHT22 กัน ต่อวงจรดังภาพ

จากภาพเราจะอ่านค่า temperature จาก GPIO4 ของ Raspberry Pi และเราจะใช้ Python Module สำหรับอ่านค่าจาก DHT22 ไว้ของ Adafruit Industry ก่อนอื่น compile python module นี้กันก่อน

sudo apt-get update

sudo apt-get install build-essential python-dev

git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT.git

cd Adafruit_Python_DHT

sudo python setup.py install

จากนั้นลองทดสอบ อ่านค่าอุณหภูมิดู

cd example

sudo ./AdafruitDHT.py 22 4

เราจะได้ค่าอุณหภูมิและความชื้นมา

Temp=30.8*C Humidity=66.7%

ลองเขียน code กันดูบ้าง

จากนั้นลอง run ดูจะได้ผลลัพท์ดังนี้

Comments are closed.