สำหรับท่านที่อยากทดลองเล่น Snappy Ubuntu Core บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองสามารถทดลองใช้งานได้ 2 แบบ คือ ทดลองใช้ผ่าน VirtualBox และ KVM ครั้งนะจะมาแนะนำการใช้งานผ่าน KVM กัน เริ่มจาก ให้คุณติดตั้ง KVM ให้เรียบร้อย และทดสอบว่า KVM พร้อมทำงานหรือไม่ดังนี้

sudo apt-get install qemu-kvm

จากนั้นลองทดสอบดูว่า kvm จะใช้งานได้หรือไม่

kvm-ok

ถ้าใช้งานได้จะได้ผลลัพท์ดังนี้

จากนั้นดาวน์โหลด Snappy image มาดังนี้

wget http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-core/preview/ubuntu-core-alpha-02_amd64-virt.img

ใช้ kvm start virtual machine ได้เลย

kvm -m 512 -redir :8090::80 -redir :8022::22 ubuntu-core-alpha-02_amd64-virt.img

จากนั้น ssh เข้าไปใช้งานได้เลยผ่าน port 8022 ใช้ username และ password เป็น ubuntu

ssh -p 8022 ubuntu@localhost

เท่านี้ก็ได้ซ้อมมือกับ Snappy Ubuntu Core กันแล้ว :)

Comments are closed.